GREFFE ROLAND GODET - 16 MARS 1652

GREFFE GUILLAUME AUDOUART - 197 - 28 JUIN 1652

GREFFE ROLAND GODET - 17 - 30 JUILLET 1652

GREFFE ROLAND GODET - 14 - 11 AOUT 1652

GREFFE GUILLAUME AUDOUART - 200 - 12 AOUT 1652

GREFFE GUILLAUME AUDOUART - 202 - 16 SEPTEMBRE 1652

GREFFE CLAUDE AUBER - 4 - 7 OCTOBRE 1652

GREFFE GUILLAUME AUDOUART - 205 - 12 OCTOBRE 1652

GREFFE CLAUDE AUBER - 5 - 13 OCTOBRE 1652

GREFFE GUILLAUME AUDOUART - 209 - 18 OCTOBRE 1652