GREFFE PIERRE ARSENE BEAUDOUIN - 204 - 28 FEVRIER 1867

GREFFE PIERRE SAUL BEAUREGARD - 3769 - 29 DECEMBRE 1899

GREFFE LOUIS HECTOR BELLEROSE - 110 - 24 AOUT 1877

GREFFE FRANCOIS XAVIER ANTOINE BIRON - 3289 - 14 JUILLET 1867

GREFFE FRANCOIS XAVIER ANTOINE BIRON - 3290 - 14 JUILLET 1867

GREFFE ABEL MICHON - FEVRIER 1718

GREFFE LOUIS CHAMBALON - 23 AVRIL 1694

GREFFE - ABEL MICHON - 8 MAI 1718

GREFFE ABEL MICHON - 177 - 29 JANVIER 1716

GREFFE BENIGNE BASSET - 1693 - 10 JUILLET 1686