GREFFE GUILLAUME AUDOUART - 32 - 17 OCTOBRE 1649

GREFFE GUILLAUME AUDOUART - 33 - 18 OCTOBRE 1649

GREFFE LAURENT BERMEN - 34 -19 OCTOBRE 1649

GREFFE EUGENE ARCHAMBAULT - 4108 - 8 MAI 1862

GREFFE JEAN BAPTISTE - 22 FEVRIER 1781 BADEAUX

GREFFE JEAN BAPTISTE BADEAUX - 29 AOUT 1793

GREFFE GUILLAUME AUDOUART - 35 - 27 OCTOBRE 1649

GREFFE GUILLAUME AUDOUART - 29 - 28 OCTOBRE 1649

GREFFE LAURENT BERMEN - 39 - 29 OCTOBRE 1649

GREFFE GUILLAUME AUDOUART - 34 - 15 NOVEMBRE 1649