GREFFE LAURENT BERMEN - 8 - 6 MARS 1649

GREFFE LAURENT BERMEN - 9 - 13 MAI 1649

GREFFE LAURENT BERMEN - 15 - 16 MAI 1649

GREFFE LAURENT BERMEN - 18 - 19 JUIN 1649

GREFFE LAURENT BERMEN - 20 - 22 JUILLET 1649

GREFFE LAURENT BERMEN - 21 - 1 AOUT 1649

GREFFE LAURENT BERMEN - 22 - 10 AOUT 1649

LAURENT BERMEN - 24 - 15 AOUT 1649

GREFFE LAURENT BERMEN - 26 - 21 AOUT 1649

GREFFE GUILLAUME AUDOUART - 18 - 7 OCTOBRE 1649